LV EN RU
LV EN RU

Konferences lektori

Edvards Santana, Ph.D., ir psihoterapeits un pasniedz padziļinātus apmācības kursus psiholoģijas doktorantiem. Viņš ir arī personiskās izaugsmes treneris un organizāciju konsultants – trenē vadītājus un konsultē organizācijas un komandas stratēģijas un komunikācijas jautājumos no psiholoģijas skatpunkta. Kā pētniekam viņam ir interese par dzimumu un seksualitāti,

Junga analīzi, sociāli politisko aktīvismu un cilvēktiesībām, kā arī par organizācijām un vadību. Edvards Santana ir grāmatu “Jungs un sekss: pārskatot seksuālo problēmu risināšanu” (Jung and Sex: Re-visioning the treatment of sexual issues (2017)), “Seksuālā dvēsele” (The Sexual Soul (2020)) un citu darbu autors. Pašlaik Edvards Santana dzīvo Sanfrancisko, kur viņam ir gan privāta prakse, gan darbs Kalifornijas Sanfrancisko Universitātē. (https://www.amazon.com/Edward-Santana, https://www.edsantana.com )

Žaklīna Bessona (Jacqueline Besson) un Īvs Bro (Yves Brault) ir psihoorganiskās analīzes psihoterapeiti, supervizori un psihoterapijas pasniedzēji ar vairāk nekā 30 gadus ilgu pieredzi, Francijas Psihoorganiskās analīzes skolas līdzdibinātāji. Žaklīna Bessona bijusi Ženēvas Bērnu un pusaudžu speciālās izglītības institūta psiholoģe un direktore. Kā fiziķis pēc pirmās izglītības un psihoterapijas pasniedzējs Īvs Bro ir spējis apvienot pamatotu

argumentu stingrību un zināmas emocionālās brīvības radošumu. Žaklīna Bessona un Īvs Bro ir Baltijas Psihoorganiskās analīzes centra pasniedzēju skolotāji. Viņu grāmata “Psihoterapeitiskās attiecības. Eksistence, identitāte, vēsture” (La relation psychothérapeutique. Existence, identité, histoire (2012)) latviski lasāma Anitas Pīlēnas tulkojumā un Lauras Regzdiņas redakcijā.

(https://www.amazon.fr/Relation-Psychotherapeutique-Existence-Identit%C3%A9-Histoire/dp/2296994903 )

Maikls Hellers (Michel C. Heller), Dr.Psych., ir psihologs un psihoterapeits, supervizors, pasniedzējs un neverbālās komunikācijas eksperts, Šveices Psihologu federācijas un Eiropas Ķermeņa psihoterapijas asociācijas biedrs. Darbā ar klientiem viņš lieto integratīvu psihoterapiju, kurā var izmantot ķermeniskos paņēmienus, un metodes, kas fokusētas uz to, kā verbālā un neverbālā dinamika veido cilvēka iekšējo dinamiku un komunikācijas stilu. Maikls Hellers vada kursus par relaksāciju un automātisko regulēšanu, kā arī par to, kā skaidrāk apzināties komunikācijas stilu (par neverbālās komunikācijas analīzi). Viņa grāmatas un raksti lasāmi angļu un vācu valodā, to starpā “Ķermeņa psihoterapija: vēsture, koncepti un metodes”(Body Psychotherapy: History, Concepts, and Methods (2012)), un “Dvēseles miesa: ķermenis, ar kuru strādājam” (The Flesh of the Soul: the body we work with, ed., (2001))

(https://www.aqualide.com/e/accueil/default.asp )

Jeļena Purtova – psiholoģijas zinātņu kandidāte, Junga analītiķe un supervizore, Krievijas Analītiskās psiholoģijas biedrības un Starptautiskās Analītiskās psiholoģijas asociācijas biedre, Maskavas Analītiskās psiholoģijas asociācijas pasniedzēja, žurnāla "Junga analīze" galvenā redaktore.

Armands Brants – ārsts, psihoterapijas speciālists un supervizors. Psihoterapeita izglītību ieguvis Francijas Psihoorganiskās analīzes skolā EFAPO (1993-1998), studējis EMDR terapiju Berlīnes Traumu terapijas institūtā (2009), ieguvis Eiropas sertifikātu psihoterapijā.

Viņam ir darba pieredze psihoorganiskajā analīzē kopš 1998. gada. Kopā ar kolēģiem Armands Brants izveidojis Baltijas Psihoorganiskās analīzes centru un vada to; tā ietvarā veikts pētījums “Psihoorganiskās analīzes efektivitāte trauksmainības mazināšanā” (Effectiveness of the psychoorganic analysis in the Trait Anxiety Reduction, Brants et al. (2019)

Anita Pīlēna – ārste, Baltijas Psihoorganiskās analīzes institūta pasniedzēja, supervizore. Psihoterapiju apguvusi Francijas Psihoorganiskās analīzes skolā (1993-1998), beigusi mākslas terapijas kursus Sanktpēterburgas Praktiskās psiholoģijas institūtā (2001), studējusi EMDR terapiju Berlīnes Traumu terapijas institūtā (2009), beigusi tālākizglītības programmu "Supervīzija profesionālajā darbā" Rīgas Stradiņa universitātē (2013-2015). Ieguvusi Eiropas sertifikātu psihoterapijā. Vairāku publikāciju autore. Strādā privātpraksē kopš 1998. gada.

Ginta Ratniece – psiholoģe un psihoterapijas speciāliste ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi. Gintu Ratnieci raksturo plašs interešu loks psihoterapijā – viņa ir izglītojusies un izmanto praksē gan psihoorganisko analīzi, gan eksistenciālo psihoterapiju, gan Junga analīzi. Daudzus gadus viņa strādā kā pasniedzēja un supervizore Baltijas Psihoorganiskās analīzes institūtā, Lietuvas Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūtā un citās psihoterapijas un supervīzijas mācību programmās. Viņa arī regulāri veido un vada seminārus profesionāļiem par dažādiem tematiem un no 2020.gada pavasara dzirdama podkāstā "Runāt ar Gintu" (https://gintaruna.substack.com). Rakstu krājumu ”Supervīzija sociālajā darbā. Supervizora rokasgrāmata”, “Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse” un "Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse" līdzautore, daudzu publikāciju autore.

Indulis Paičs - teoloģijas maģistrs, psiholoģijas doktorants, kristīgās meditācijas un apzinātības skolotājs. Viņš ir vairāku grāmatu autors, kā arī pasniedz lekcijas, vada seminārus un meditācijas retrītus.