LV EN RU
LV EN RU

Latvijas Psihoorganiskās analīzes psihoterapeitu biedrība

aicina uz tiešsaistes starptautisko konferenci

SEKSUALITĀTE:

PIEREDZE UN ATDZIMŠANA

2021. gada 10.-12. septembrī

Seksualitātes neiroloģiskie, emocionālie un garīgie aspekti un tās nozīme attiecībās.

Kā savas un citu seksualitātes uztvere un seksuālā pieredze ietekmē indivīda dzīves kvalitāti?

Saruna par zaudētu vai ievainotu dzīvotprieku, par vēlmi pēc radošas darbības un aktivitātēm, no kurām seksuālajai vēlmei ir liela nozīme mūsu katra identitātē.

Saruna par to, kā atjaunot patiesu un stabilu saikni ar savām vēlmēm.

Uz konferenci aicinām psihoterapeitus, psihoterapijas speciālistus, ārstus, psihologus un visus, kurus interesē indivīda psihiskā un psiholoģiskā veselība un dzīves kvalitāte kopumā.

Konferences dalībniekus ar priekšlasījumu priecēs un semināru profesionāļiem vadīs Edvards Santana (ASV), uzstāsies Francijas psihoorganiskās skolas leģendas Žaklīna Bessona un Īvs Bro,

piedalīsies arī Elena Purtova (Krievija) un Latvijas speciālistu zieds – Armands Brants, Anita Pīlēna, Ginta Ratniece, Indulis Paičs, Ņikita Bezborodovs, Ingus Barovskis

E. Santanas seminārs / meistarklase speciālistiem

Junga pieeja seksualitātes dziedināšanā: Kritiskās perspektīvas un ieguldījums saistībā ar seksuālajām atkarībām / kompulsijām, bieži sastopamām disfunkcijām un libido / Erosa trūkumu.

Konferences valodas – latviešu, angļu, franču, krievu. Tiks nodrošināts sinhronais tulkojums.

Konferences lektori

> Reģistrācija konferencei <

Jautājumus lūdzam sūtīt poavalde@googlegroups.com

Bankas rekvizīti maksājumam:

Latvijas Psihoorganiskās analiīzes psihoterapeitu biedrība (LPOA)

Reģ. Nr.: 40008017749
Juridiskā adrese: Brīvības gatve 205 – 29, Rīga, LV – 1039
Kredītiestāde: Swedbank HABALV22
Konts: LV81HABA0551014853624

Maksājuma veikšana uzskatāma par piekrišanu lietošanas noteikumiem.


Programma un cenas

10. septembris

11.00

11.45

Armands Brants ar  Anitu Pīlēnu un

Gintu Ratnieci

“Mīlestība un seksualitāte: neirobioloģijas un fizioloģijas procesos, simboliskos aspektos , psihoorganiskās analīzes koncepcijās”

 “Vai kaisle un mīlestība var pastāvēt vienā kopumā?”

12.00

12.45

Anita Pīlēna

ar Gintu Ratnieci un Armandu Brantu

“Mīlestība un seksualitāte: neirobioloģijas un fizioloģijas procesos, simboliskos aspektos , psihoorganiskās analīzes koncepcijās”

“Seksuālās orientācijas un seksuālās identitātes dažādības neirobioloģiskie aspekti”

13.00

14.30

Žaklīna Bessona

 “Radošā pieredze”

14.30

15.30

Pusdienu pārtraukums

 

15.30

17.00

Edvards Santana

“Jungs un sekss: viņa personīgā vēsture, atklājumi un evolūcija.”

17.15

18.45

Edvards Santanameistarklase speciālistiem

“Mūsdienu analītiskā pieeja seksuālo problēmu ārstēšanā:  Kritiskās perspektīvas un ieguldījums saistībā ar seksuālajām atkarībām/kompulsijām, bieži sastopamām disfunkcijām un libido/Erosa trūkumu.”

11. septembris

11.00

11.45

Ņikita Bezborodovs

"Dzimums un seksualitāte XXI gadsimta bērniem un pusaudžiem"

11.45

12.30

Ingus Barovskis

Seksualitāte mītiski maģiskajā aspektā

13.00

14.30

Īvs Bro

“Starp simbolismu un intimitāti”

14.30

15.30

Pusdienu pārtraukums

 

15.30

17.00

Edvards Santana

 “Junga pieeja seksualitātes dziedināšanā: viņa gadījumi un ārstēšana.”

 

17.15

18.45

Edvards Santana meistarklase speciālistiem

Mūsdienu analītiskā pieeja seksuālo problēmu ārstēšanā:  Kritiskās perspektīvas un ieguldījums saistībā ar seksuālajām atkarībām/kompulsijām, bieži sastopamām disfunkcijām un libido/Erosa trūkumu.”

12. septembris

11.00

12.30

Jelena Purtova

 “Nozagtais Eross”

12.45

13.30

Indulis Paičs

“Kolektīvie priekšstati par seksualitāti: izcelsme, daudzveidība un terapijas iespējas individuālā līmenī”

13.45

14.30

Ginta Ratniece

 ar Anitu Pīlēnu un  Armandu Brantu

“Mīlestība un seksualitāte: neirobioloģijas un fizioloģijas procesos, simboliskos aspektos , psihoorganiskās analīzes koncepcijās”

“Seksualitātes un mīlestības simboliskie aspekti”

14.30

15.30

Pusdienu pārtraukums

 

15.30

17.00

Edvards Santana meistarklase speciālistiem

Mūsdienu analītiskā pieeja seksuālo problēmu ārstēšanā:  Kritiskās perspektīvas un ieguldījums saistībā ar seksuālajām atkarībām/kompulsijām, bieži sastopamām disfunkcijām un libido/Erosa trūkumu.”

17.15

18.45

Edvards Santana – meistarklase speciālistiem

 

Edvards Santana meistarklases speciālistiem piedāvā supervīziju tēmas ietvaros. Kolēģi, ja ir vēlēšanās, lūdzam, līdz 1.augustam iesniedziet sava gadījuma īsu aprakstu un jautājumus, uz kuriem vēlaties saņemt atbildes. Lai veicas!

 

Maksājumi

Līdz

12.IX EUR

Lekcijas 10.IX

75,-

Lekcijas 11.IX

75,-

Lekcijas 12.IX

50,-

Lekcijas 3 dienas

170,-

E.Santanas meistarklase  4x90`

100,-

Viss kopā

240,-

LPOA studentiem maksājums par visām 3 dienām 180 EUR - atlaide piemērota automātiski, jāreģistrējas ar to pašu e-pastu, kas norādīts biedru sarakstā.

No 01.09 cena ar atlaidi 180 Eur visiem studentiem. Elektroniski jāreğistrējas mājaslapā, samaksa ar pārskaitījumu.

Programmā iespējamas izmaiņas

Ingus Barovskis - Seksualitāte mītiski maģiskajā aspektā

Priekšlasījumā paredzēts aplūkot, kā seksualitāte atklājas latviešu folklorā – tautasdziesmās, ticējumos, anekdotēs. Latviešu mītiskajos priekšstatos tā saistīta ar auglību, dzīvības nepārtrauktību, un seksualitāte tiek uztverta kā lielākoties sakrāls akts, kas vairāk parādās tautasdziesmu tekstos, kamēr, piemēram, anekdotēs tā tiek vairāk centrēta uz sadzīviskām, vēsturiskām situācijām.

Ingus Barovskis

Dr. philol. Ingus Barovskis, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes pētnieks. Zinātniskās intereses: tradicionālā un mūsdienu mitoloģija, pasaku pētniecība, mītiskie priekšstati un to izpausmes kultūrā.

2021.g. izdota Ingus Barovska grāmata “Mythopoeia. Mūsdienu mītrade.” Šī pētījuma mērķis ir aplūkot atsevišķus sabiedrībā aktuālus mītiskos priekšstatus un to, ko autors šajā kontekstā definē kā mūsdienu mitoloģiju, cenšoties atklāt mūsdienu mītstāstu ģenezi saistībā gan ar mūsdenu sabiedrības domāšanas procesiem, gan ar baltu senāko mītu slāni, kas joprojām ir aktuālas un veido mūsu identitāti un arī mītisko domāšanu.

Ņikita Bezborodovs - ārsts, specializējies psihiatrijā (klīniskā pieredze pieaugušo psihiatrijā no 2009.g.) un bērnu psihiatrijā. No 2016. gada Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs. Padziļināti interesējies par neirālās attīstības traucējumu diagnostiku un ārstēšanu; sabiedrības psihisko veselību un psihiskās veselības aprūpes organizāciju. Autors un līdzautors publikācijām starptautiskās konferencēs, medicīnas žurnālos, aktīvi iesaistās sabiedrības izglītošanā.

Radošā pieredze

Žaklīna Besona

 

Psihoterapeits un klients kopā veido sarežģītas un pieredzi nesošas attiecības, kur viņu libido un viņu jūtām ir ievērojama vieta terapijā. Es balstos uz Trīs formu teoriju un dažiem fenomenoloģiskiem filozofiskiem priekšstatiem, lai parādītu, kā šīs attiecības ir dalīšanās formā. Tomēr nedalās it visā; pastāv arī atšķirība un tā ved pie ētiska pienākuma otru nevis iznīcināt, bet gluži pretēji – rūpēties par viņu. Seksualitāte vienmēr caurauž šo tekstu, nepārpildot to, līdzīgi kā tas visbiežāk notiek jebkuras terapijas gaitā.

Edvards Santana, Ph.D., ir psihoterapeits un pasniedz padziļinātus apmācības kursus psiholoģijas doktorantiem. Viņš ir arī personiskās izaugsmes treneris un organizāciju konsultants – trenē vadītājus un konsultē organizācijas un komandas stratēģijas un komunikācijas jautājumos no psiholoģijas skatpunkta. Kā pētniekam viņam ir interese par dzimumu un seksualitāti,

Junga analīzi, sociāli politisko aktīvismu un cilvēktiesībām, kā arī par organizācijām un vadību. Edvards Santana ir grāmatu “Jungs un sekss: pārskatot seksuālo problēmu risināšanu” (Jung and Sex: Re-visioning the treatment of sexual issues (2017)), “Seksuālā dvēsele” (The Sexual Soul (2020)) un citu darbu autors. Pašlaik Edvards Santana dzīvo Sanfrancisko, kur viņam ir gan privāta prakse, gan darbs Kalifornijas Sanfrancisko Universitātē. (https://www.amazon.com/Edward-Santana, https://www.edsantana.com )

Žaklīna Bessona (Jacqueline Besson) un Īvs Bro (Yves Brault) ir psihoorganiskās analīzes psihoterapeiti, supervizori un psihoterapijas pasniedzēji ar vairāk nekā 30 gadus ilgu pieredzi, Francijas Psihoorganiskās analīzes skolas līdzdibinātāji. Žaklīna Bessona bijusi Ženēvas Bērnu un pusaudžu speciālās izglītības institūta psiholoģe un direktore. Kā fiziķis pēc pirmās izglītības un psihoterapijas pasniedzējs Īvs Bro ir spējis apvienot pamatotu

argumentu stingrību un zināmas emocionālās brīvības radošumu. Žaklīna Bessona un Īvs Bro ir Baltijas Psihoorganiskās analīzes centra pasniedzēju skolotāji. Viņu grāmata “Psihoterapeitiskās attiecības. Eksistence, identitāte, vēsture” (La relation psychothérapeutique. Existence, identité, histoire (2012)) latviski lasāma Anitas Pīlēnas tulkojumā un Lauras Regzdiņas redakcijā.

(https://www.amazon.fr/Relation-Psychotherapeutique-Existence-Identit%C3%A9-Histoire/dp/2296994903 )

Maikls Hellers (Michel C. Heller), Dr.Psych., ir psihologs un psihoterapeits, supervizors, pasniedzējs un neverbālās komunikācijas eksperts, Šveices Psihologu federācijas un Eiropas Ķermeņa psihoterapijas asociācijas biedrs. Darbā ar klientiem viņš lieto integratīvu psihoterapiju, kurā var izmantot ķermeniskos paņēmienus, un metodes, kas fokusētas uz to, kā verbālā un neverbālā dinamika veido cilvēka iekšējo dinamiku un komunikācijas stilu. Maikls Hellers vada kursus par relaksāciju un automātisko regulēšanu, kā arī par to, kā skaidrāk apzināties komunikācijas stilu (par neverbālās komunikācijas analīzi). Viņa grāmatas un raksti lasāmi angļu un vācu valodā, to starpā “Ķermeņa psihoterapija: vēsture, koncepti un metodes”(Body Psychotherapy: History, Concepts, and Methods (2012)), un “Dvēseles miesa: ķermenis, ar kuru strādājam” (The Flesh of the Soul: the body we work with, ed., (2001))

(https://www.aqualide.com/e/accueil/default.asp )

Jeļena Purtova – psiholoģijas zinātņu kandidāte, Junga analītiķe un supervizore, Krievijas Analītiskās psiholoģijas biedrības un Starptautiskās Analītiskās psiholoģijas asociācijas biedre, Maskavas Analītiskās psiholoģijas asociācijas pasniedzēja, žurnāla "Junga analīze" galvenā redaktore.

Armands Brants – ārsts, psihoterapijas speciālists un supervizors. Psihoterapeita izglītību ieguvis Francijas Psihoorganiskās analīzes skolā EFAPO (1993-1998), studējis EMDR terapiju Berlīnes Traumu terapijas institūtā (2009), ieguvis Eiropas sertifikātu psihoterapijā.

Viņam ir darba pieredze psihoorganiskajā analīzē kopš 1998. gada. Kopā ar kolēģiem Armands Brants izveidojis Baltijas Psihoorganiskās analīzes centru un vada to; tā ietvarā veikts pētījums “Psihoorganiskās analīzes efektivitāte trauksmainības mazināšanā” (Effectiveness of the psychoorganic analysis in the Trait Anxiety Reduction, Brants et al. (2019)

Anita Pīlēna – ārste, Baltijas Psihoorganiskās analīzes institūta pasniedzēja, supervizore. Psihoterapiju apguvusi Francijas Psihoorganiskās analīzes skolā (1993-1998), beigusi mākslas terapijas kursus Sanktpēterburgas Praktiskās psiholoģijas institūtā (2001), studējusi EMDR terapiju Berlīnes Traumu terapijas institūtā (2009), beigusi tālākizglītības programmu "Supervīzija profesionālajā darbā" Rīgas Stradiņa universitātē (2013-2015). Ieguvusi Eiropas sertifikātu psihoterapijā. Vairāku publikāciju autore. Strādā privātpraksē kopš 1998. gada.

Ginta Ratniece – psiholoģe un psihoterapijas speciāliste ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi. Gintu Ratnieci raksturo plašs interešu loks psihoterapijā – viņa ir izglītojusies un izmanto praksē gan psihoorganisko analīzi, gan eksistenciālo psihoterapiju, gan Junga analīzi. Daudzus gadus viņa strādā kā pasniedzēja un supervizore Baltijas Psihoorganiskās analīzes institūtā, Lietuvas Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūtā un citās psihoterapijas un supervīzijas mācību programmās. Viņa arī regulāri veido un vada seminārus profesionāļiem par dažādiem tematiem un no 2020.gada pavasara dzirdama podkāstā "Runāt ar Gintu" (https://gintaruna.substack.com). Rakstu krājumu ”Supervīzija sociālajā darbā. Supervizora rokasgrāmata”, “Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse” un "Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse" līdzautore, daudzu publikāciju autore.

Indulis Paičs - teoloģijas maģistrs, psiholoģijas doktorants, kristīgās meditācijas un apzinātības skolotājs. Viņš ir vairāku grāmatu autors, kā arī pasniedz lekcijas, vada seminārus un meditācijas retrītus.

Īvs Bro “Starp simbolismu un intimitāti”

Sākot ar veidu, kādā neolīta laikmeta iedzīvotāji Sahāras centrālajā daļā Tassili-n-Ajjer reprezentēja seksualitāti, mēs centīsimies aprakstīt, kā mūsu intīmākā aktivitāte pārsniedz šo ietvaru, lai dažkārt sasniegtu universālo.

Jeļena Purtova  “Nozagtais Eross”

Savā prezentācijā, izmantojot divus gadījumus (vīrieša un sievietes), iepazīstināšu ar analītisko pieeju darbā ar seksuālām problēmām. Abos gadījumos šī tēma nav galvenā psihoterapijas procesā, taču kādā brīdī tā izrādās cieši saistīta ar galvenajiem konfliktiem. Lai to izprastu un izpētītu, tiks izmantoti dažādi teorētiskie konstrukti: trauma, retraumatizācija pārnesē, komplekss, kontrseksualitātes arhetips. Tomēr abos gadījumos vienlīdz svarīga ir īpaša procesuāla pieeja, lai izprastu zemapziņas izpausmes - gan iekšējā, gan ārējā psihiskajā telpā.

Armands Brants,  Anita Pīlēna,  Ginta Ratniece

“Mīlestība un seksualitāte: neirobioloģijas un fizioloģijas procesos, simboliskos aspektos , psihoorganiskās analīzes koncepcijās”
Sabiedrība bieži ir samulsusi par līdz gultas seksa līmenim banalizēto seksualitāti, aizmirstot  par pamatenerģijas avotu. Par ko atgādina psihoorganiskās analīzes ideju virzītāji Žaklīna Besona un Īvs Bro: “…ikvienā no mums eksistē pamatenerģijas avots, kas tiecas uz kādu mērķi. Šis avots nav iznīcināms (to iznīcināt var tikai nāve). Pastāv iespēja zaudēt kontaktu ar to, ja mūsu vēlmju īstenošana ir pārāk sarežģīta, un daudz vieglāk ir to neizjust. Tādā veidā daudzi cilvēki vairs nezina, ko viņi vēlas un vai vispār kaut ko vēlējušies.”
Baltijas POA skolas pasniedzēji A.Brants, A.Pīlēna un G.Ratniece paplašinās skatījumu par psihoorganiskās pieejas koncepcijām, risinot tēmas par kaisli un mīlestību, psihes funkcionēšanu un neirobioloģiju šajā kontekstā, kā arī simboliskajiem aspektiem, kas sekmē psihoterapeita iespēju aplūkot klienta grūtību plašākā skatījumā, pieskaroties iespējamām seksualitātes un piesaistes izmaiņām ilgstošās attiecībās, par laimes iespējamību, ilglaicību vai neiespējamību. Kopīgā diskusija paredzama par spēju gūt prieku, baudīt dzīvi, veidot attiecības, saskatīt to kā dzimtas pēctecības avotu.

Indulis Paičs “Kolektīvie priekšstati par seksualitāti: izcelsme, daudzveidība un terapijas iespējas individuālā līmenī”

Reliģiskie un kulturālie priekšstati par seksualitāti atstāj daudzveidīgu iespaidu uz indivīda pašizpratni un pieeju attiecību veidošanā. Vēlmes, kas nonāk pretrunā ar aizliegumiem, idealizētie modeļi, kas nonāk pretrunā ar reālajām iespējām - tie ir tikai daži paraugi, kā kolektīvie priekšstati veicina iekšējus konfliktus indivīda līmenī. Kā radušies daudzie aizliegumi un stereotipi, kuri turpina pastāvēt cilvēku apziņā, par spīti racionāliem centieniem tos deklarēt par novecojušiem? Kā kolektīvo priekšstatu daudzveidības apzināšanās un alternatīvu iemiesošana var kļūt par dziļi terapeitisku pieredzi? Laikā, kad pasaulē vērojama pārapdzīvotība un evolucionārais process mazina seksuālās dziņas intensitāti, seksualitāti jāatklāj no jauna - kā eksistenciālu, tā garīgu pieredzi.