LV EN RU
LV EN RU

Psihoorganiskā analīze

Viena no 20. gadsimta nogalē izveidotajām psihoterapijas metodēm - psihoorganiskā analīze - radusies, apvienojot atsevišķus psihoanalīzes aspektus un uz ķermeni orientētās psihoterapijas elementus.

POA apskata cilvēku nesaraujamā ķermeņa un psihes mijiedarbībā, kā arī attiecību jomā - Es-Tu, Es-Pasaule-Likums.

POA mērķis ir panākt, lai indivīds pieņem sevi tādu, kāds viņš ir un pēc tam iespēju robežās maina to, ko vēlas un spēj. Būtiski ir apzināties dziļākās vēlmes un vajadzības un izpaust tās saskaņā ar reālajām iekšējām un ārējām iespējām.

POA ir attīstījusi savu teoriju un metodoloģiju, kura atzīta Eiropas Psihoterapijas asociācijā.

Psihoorganiskās analīzes oriģinālkoncepcijas:

  • psihoorganiskais aplis kā diagnostikas instruments;
  • primārais impulss, kas ļauj izprast indivīda dziļākās vēlmes un vajadzības;
  • pieci soļi uz ceļā uz realitāti, “dzimšanas teorija “ - t.i. katru brīdi dzimst jauns brīdis;
  • vārda “ķermenis” - katrs vārds ir izjūtams arī fiziski, ķermeniski;
  • sensoloģija – darbs ar cilveka individuālo dzīves filozofiju;
  • „trīs formas”, kas aplūko indivīda attiecības ar sevi pašu, ar Citu un ar sabiedrību.

Psihoorganiskā analīze piedāvā plašu metožu klāstu – verbalizāciju, darbu ar ķermeni, ar iztēli, psihoterapeitisko atiecību izpēti. Cilvēkam tiek dota iespēja izzināt savas dziļākās vēlmes un vajadzības, izprast savu uzvedību un attiecības ar citiem, integrēt sāpīgus pagātnes notikumus, apzināties savu vietu dzimtas vēsturē un sabiedrībā, savienojot konkrētas situācijas, ar tam saistītās jūtas un to izpausmi vienotā, cieņpilnā personiskajā dzīves stāstā.

POA praksē vieglāk orientēties, paturot prātā 4 galvenos darba virzienus. Balstoties uz konkrētā klienta vajadzībam un psihoterapijas speciālista pieredzi, psihoterapijas process notiks vienā vai vairākos turpmāk minētajos virzienos.

Psihoorganiskā analīze tiecas ikvienā klientā atrast veselo kodolu un terapijas procesā balstās uz to, tādējādi nolīdzsvarojot apgrūtinošos personības aspektus.